סמ"ג לאו שנט

<< · סמ"ג · לאו · שנט · >>


מצות לאו שנט - לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו

וכן בפסח שני, שנאמר "לא ישאירו ממנו עד בקר". וכבר בארנו (בסימן דלעיל) שהמותיר ממנו אינו לוקה מפני שניתק לעשה.