סמ"ג לאו רעג

<< · סמ"ג · לאו · רעג · >>


מצות לאו רעג - לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל

כשם שדרשנו על הספיחים בשביעית שלא לקצור ושלא לבצור כדרך הקוצרים והבוצרים, כך נדרש ביובל.

ראו גם: סמ"ג לאו רסח