סמ"ג לאו קסט

<< · סמ"ג · לאו · קסט · >>


מצות לאו קסט - לא להתעלם ממצוקת הנופלים בדרך

כתוב בפרשת תצא לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקים תקים עמו, פי' אל תעמוד מנגד בראותך אלא תלך ותסייענו. ה"ז מל"ת וכל דיני פריקה וטעינה נתבארנו בספר מ"ע [מ"ע פ' ופ"א].