<< · סמ"ג · לאו · קב · >>


מצות לאו קב - לא לגלות ערוות אישה ובת בנה

שלא לבעול אשה ובת בנה.