סמ"ג לאו נב

<< · סמ"ג · לאו · נב · >>


מצות לאו נב - לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם שיתרחש

שלא לקסום שנאמר לא ימצא בך וגו' קוסם קסמי' יש כשיוצאי' לדרך בודקין בקסמי' קודם צאתם ולוקחים קסמים מעץ ומקלפין אותם מצד אחד ומצד השני מניח הקליפה ולוקח הקיסם וזורקו מידו אם כשנפל נמצאת הקליפה למעלה זהו איש ואח"כ זורק קיסם אחר אם מחשוף הלבן עולה למעלה אומר זו היא אשה הרי איש ואח"כ אשה זהו סימן טוב והולך לדרכו או עושה המעשה שחפץ לעשות ואם מחשוף הלבן נראה תחלה ואח"כ הקליפה אומר הרי אשה ואח"כ איש ונמנע ואם הקליפה למעלה בשניה או מחשוף הלבן למעלה בשניהם הרי איש אחר איש או אשה אחר אשה ודרכו בינונית ועדיין עושין כן בארץ אשק"לבוניאה ועל שם הקיסמים נקרא קוסם קסמים הוא שאמר הנביא עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו.