<< · סמ"ג · לאו · לז · >>


מצות לאו לז - לא לשאול בידעוני

שלא לשאול בידעוני שנ' וידעוני פירוש שלא לבקש אדם הבקי במעשה ידעוני לעשותו בשבילו.