סמ"ג לאו כט

<< · סמ"ג · לאו · כט · >>


מצות לאו כט - לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות

שלא להצילו שנאמר לא תחוס עינך ותניא לפי שנאמר לא תעמוד על דם רעך יכול אין אתה עומד על דמו של זה תלמוד לומר לא תחוס עינך עליו.