<< · סמ"ג · לאו · כז · >>


מצות לאו כז - שלא לאהוב את המסית

שלא (א) לאהוב את המסית שנא' ולא תאבה לו: