סמ"ג לאו כד

<< · סמ"ג · לאו · כד · >>


מצות לאו כד - לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת

שלא ליהנות בממון עיר הנדחת והנהנה ממנה בכל שהוא לוקה שנאמר לא ידבק בידך מאומה מן החרם.