סידור תורה אור


סידור
תורה אור

סידור זה מובא כאן בתור העתק סידורו של בעל התניא. נוסחו הוא נוסח חב"ד, הידוע גם כ"נוסח האר"י". בניגוד לסידור הכללי, אשר נערך על ידי המשתמשים, הרי שסידור זה אמור להיות העתק מדויק של סידור "תורה אור" המקורי.

בכל מקרה, לצורך השימוש המעשי רצוי להתייעץ עם רב או ספר הלכות (כגון קיצור שולחן ערוך או אחר) ואין לסמוך על המובא כאן כעל פסיקה הלכתית (לדוגמא: בברכות השחר, יש לברר האם על האשה לברך 'שעשני כרצונו' בשם ומלכות או לא).

תוכןעריכה

לתוכן העניינים בדפוס ראשון, ראו: מפתח לסידור אדמו"ר הזקן דפוס ראשון

הערות לעורכיםעריכה

נוסח התפילה שבסידור "תהלת ה'" מועתק ברובו מסידור "תורה אור" למעט שינויים באופן כתיבת שם השם ועוד שינויים קלים, ולכן אפשר לרוב להקליד משם. ראו הנחיות לשימוש בניקוד כאן.

קישורים חיצונייםעריכה

  • המשך ההקלדה וההגהה לסידור זה שהתחיל כאן בוויקיטקסט, נמשך בתוך "פרויקט הסידור הפתוח" כאן. לחלקים מהתפילה בנוסח האר"י (חב"ד) שכבר עברו שלבי הקלדה והגהה, ראו כאן (אפשר לייבא אותם לוויקיטקסט עם הפניה למקור).