פתיחת התפריט הראשי
Merge-arrows-3.svg מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך סידור, הסיבה לכך היא: איחוד על הסידורים האלקטרוניים.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.

ראה הנחיות לטעמי המקרא ושימוש בניקוד כאן וגם ראה את העקרונות עליהם צריך להסתמך בכתיבת סידור זה

הקדמהעריכה

סידור זה מובא לכאן, בתור תחליף לסידור האש. בניגוד ל"סידור האש", אשר אליו כל אחד יכול לצרף את דעותיו, ובשל כך הוא נחשב סידור לא-אורתודוכסי, הרי שסידור זה מיועד להיות סידור תקני לשימוש באינטרנט, אשר אין לשנותו אל מחוץ לגרסא המקורית.

תוכןעריכה