סידור בית יעקב (עמדין)

סידור
בית יעקב

כמנהג ספרד
חלק ראשון

שחיבר הרב המאור הגדול. החסיד המקובל. בוצינא קדישא. מהו' יעקב ישראל זלה"ה. בן הצדיק. הגאון הגדול. מופת הדור. רשכב"ה. נזר החכמים. מהו' צבי אשכנזי זלה"ה (ר' יעקב עמדין)

סריקה מלאה של הספר[1]

תוכן העניינים

עריכה

...

...

...


......  1. ^ יש סריקה נוספת בהיברובוקס.