סידור/נוסח אשכנז

כללי - קטעי תפילהעריכה

שבתעריכה

חולעריכה

 1. שער קרבנות ופסוקי דזמרא
 2. שער שחרית
 3. ברכת המזון
 4. שער מנחה
 5. שער מעריב
 6. קריאת שמע שעל המיטה
 7. תיקון חצות

שבתעריכה

 1. שבת/ערבית
 2. שבת/שחרית ומוסף
 3. שבת/מנחה

שלש רגלים - מחזוריםעריכה

סידורים ללא פיוטיםעריכה

ערבית | שחרית | מוסף | מנחה | חול המועד

פסחעריכה

 1. יום ראשון של פסח: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף ליום ראשון | מנחה לפסח
 2. יום שני של פסח: ערבית לליל שני | שחרית ליום שני | מוסף ליום שני | מנחה לפסח
 3. שבת חול המועד פסח: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד | מוסף לשבת חול המועד | מנחה לשבת חול המועד
 4. שביעי של פסח: ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית לשביעי של פסח | מוסף | מנחה
 5. שמיני של פסח: ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית לשמיני של פסח | מוסף | מנחה
 6. הגדה של פסח (אשכנזי מנוקד)

חג השבועותעריכה

 1. יום ראשון של שבועות: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף ליום ראשון | מנחה לשבועות
 2. יום שני של שבועות: ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית ליום שני | מוסף ליום שני
 3. תיקון ליל שבועות

חג הסוכותעריכה

 1. יום ראשון של סוכות: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף לסוכות | מנחה לסוכות
 2. יום שני של סוכות: ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית ליום שני
 3. שבת חול המועד סוכות: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | שחרית לשבת חול המועד (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | אלהיכם לשבת חול המועד (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | מנחה לשבת חול המועד
 4. הושענא רבה: שחרית | הושענות | מוסף להושענא רבה
 5. שמיני עצרת: ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית | מוסף | מנחה
 6. שמחת תורה: ערבית | שחרית לשמחת תורה (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | שחרית לשמחת תורה (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | הקפות קריאת התורה ותפילות סמוכות לה | מוסף

ראש השנהעריכה

שבתות מצויינותעריכה

כלליעריכה

ברכות קריאת שמע לשבת ראש חודש (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת ראש חודש (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת ברית מילה (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת ברית מילה (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת חתונה (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת חתונה (מזרחי)
פיוטי קריאת התורה לשבת חתונה

תקופת החורףעריכה

ברכות קריאת שמע לשבת בראשית (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת בראשית (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת וירא (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת חנוכה
ברכות קריאת שמע לשבת שנייה של חנוכה
ברכות קריאת שמע לשבת שירה (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת יתרו (מזרחי)


תקופת ארבע הפרשיותעריכה

שחרית לשבת שקלים
מוסף לשבת שקלים
ברכות קריאת שמע להפסקה ראשונה
שחרית לשבת זכור
ברכות קריאת שמע להפסקה שנייה (מערבי)
ברכות קריאת שמע להפסקה שנייה (מזרחי)
שחרית לשבת פרה
שחרית לשבת החודש
מוסף לשבת החודש
שחרית לשבת הגדול (מערבי)
שחרית לשבת הגדול (מזרחי)

תקופת ספירת העומרעריכה

למנהג אשכנז המזרחי
ברכות קריאת שמע לשבת ראשונה אחר פסח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת שנייה אחר פסח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת שלישית אחר פסח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת רביעית אחר פסח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת חמישית אחר פסח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת לפני שבועות (מזרחי)

למנהג אשכנז המערבי
ברכות קריאת שמע לשבת ראשונה של אייר (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת שנייה של אייר (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת שלישית של אייר (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת פרשת בהר (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת לפני שבועות ולשבת לפני ט באב (מערבי)

תקופת הקיץעריכה

ברכות קריאת שמע לשבת אחר שבועות (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת פרשת בהעלתך (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת פרשת שלח (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת פרשת חקת (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת ראשונה של בין המצרים (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת שנייה של בין המצרים (מערבי)
(ברכות קריאת שמע שלישית של בין המצרים (מערבי) -- לחץ כאן: ברכות קריאת שמע לשבת לפני שבועות ולשבת לפני ט באב (מערבי))
ברכות קריאת שמע לשבת נחמו (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת נחמו (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לפרשת עקב (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לפרשת שופטים - וורמייזא
ברכות קריאת שמע לשבת לפני ראש השנה (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת שובה (מערבי)
ברכות קריאת שמע לשבת שובה (מזרחי)
ברכות קריאת שמע לשבת בין יום כיפור לסוכות (מזרחי)

פיוטי 'אלהיכם'עריכה

(כולם למנהג המערבי)

אלהיכם לשבת ראש חודש
אלהיכם לשבת ברית מילה
אלהיכם לשבת חתונה
אלהיכם לשבת בראשית
אלהיכם לשבת חנוכה
אלהיכם לשבת נחמו
אלהיכם לשבת שובה

יום כיפורעריכה

פוריםעריכה

שחרית לפורים

סליחותעריכה

מנהג פוליןעריכה

מנהג ליטאעריכה

תשעה באבעריכה

ברכותעריכה

 1. ברכת מעין שלוש
 2. ברכת המזון
 3. ברכת הלבנה