סבא אליהו/חלק ב/פרק יא

הנני גוזר בגזירת התורה לבני ולכל יוצאי חלצי שכשמוציאים אותי לבה"ק שיתרחקו ממני וממטתי ארבע אמות ויעמדו בבה"ק במקום הילוך רגלי הכהנים לאחור ולא לפנים.