סבא אליהו/חלק ב/פרק ט

לא יעשו הקפות לא בביתי ולא בבה"ק, כי היזקן גדול כשאינם נעשי' מאנשים צדיקי' טבולי יום כמ"ש הר"ם ריקאנטי ז"ל, ובכל האזהרות המצטרכות להועיל, ולכן טוב ההעדה ממציאות רע המגרה החיצונים. וכן צוה מר אבי זצ"ל ומהררב"ך, רק יאמרו הצידוק הדין בביתי ואחר סמוך יוציאוני לבה"ק ובלי איחור ודיחוי יקברוני בעפר ממש בלי ארגז כמבואר בזהר ויקהל רי"ד ע"ב לאיש דעלמא.