מתנות כהונה על איכה רבה/פתיחתא

איכה רבה פתיחתא

מתנות כהונה – פתיחתא דאיכהעריכה

א ב