פתיחת התפריט הראשי

The numerical value of the hebrew name DANIEL is:

דניאל