משתמש:Ori229/כל דפי משנה תורה/קנין

קניןעריכה

הלכות מכירהעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שלושה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

ארבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

חמשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

ששה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שמונה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

תשעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

עשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

אחד ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

שנים ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שלושה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

ארבעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

חמישה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט

ששה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח

שבעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

שמונה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

תשעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלושים: א ב ג ד ה ו ז

הלכות זכייה ומתנהעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

הלכות שכניםעריכה

ראשון: א ב ג ד ה

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שלושה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

ארבעה עשר: א ב ג ד ה

הלכות שלוחין ושותפיןעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

רביעי: א ב ג ד ה

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

ששי: א ב ג ד ה

שביעי: א ב ג ד ה ו ז

שמיני: א ב ג ד ה ו ז

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט

עשירי: א ב ג ד ה ו

הלכות עבדיםעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח