משתמש:Erel Segal/ארגז חול/יחידה:עברית

module = {} -- you can use any name you want - it does not have to be identical to the module name

module["להתראות"] = function(frame)

       return "להתראות"

end

module["הורים"] = function(frame)

       return frame:getParent()

end

return module