משתמשת:אור שפירא/תבניות ניווט לירושלמי

  • לדף הלכה: <noinclude>{{ניווט משנה}}</noinclude>
  • לדף פרק: <noinclude>{{כותרת לפרק במסכת}}</noinclude>

החלפות שיש לעשותעריכה

הסרת של סימני פיסוק:עריכה

  • .
  • ,
  • <
  • >


מבנה דף פרק:עריכה

 <noinclude>{{כותרת לפרק במסכת}}</noinclude> 
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד א}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ב}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ג}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ד}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ה}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ו}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ז}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ח}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד ט}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד י}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד יא}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד יב}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד יג}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד יד}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד טו}}
{{קטע עם כותרת|ירושלמי יבמות ד טז}}