משנה תמיד ו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) החלו עולין במעלות האולם מי שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה היו מקדימין לפניהם מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני והשתחווה ויצא מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מערביין דולקין מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו היה מדליק את המנורה בין הערביים מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה נטל את הכוז ממעלה שניה והשתחווה ויצא.

(ב) מי שזכה במחתה צבר את הגחלים על גבי המזבח ורידדן בשולי המחתה והשתחווה ויצא.

(ג) מי שזכה בקטורת היה נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו נתפזר ממנו לתוכו נותן לו בחופניו ומלמדין אותו היזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תיכווה התחיל מרדד ויוצא ולא היה המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר ואם היה כוהן גדול הממונה אומר לו אישי כוהן גדול הקטר פרשו העם והקטיר והשתחווה ויצא.

הדף הראשי של משנה תמיד ו