משנה עוקצין עם ניקוד

מסכת עוקצין: תוספתא ·


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת עוקצין · >>

פרקי מסכת עוקצין: א ב ג
במהדורה הרגילה

פרק א

משניות: א ב ג ד ה ו

עריכה

פרק ב

משניות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

עריכה

פרק ג

משניות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

עריכה