משנה אבות ו רמבם

פרק זה (שהוא ברייתא "קניין תורה" ואינו פרק במשנה) אינו מובא ברמב"ם.