משא מחאה נגד מצעד התועבה (ר' משה שטרנבוך)

מאת ר' משה שטרנבוך, קיץ תשס"ח


באנו הלילה לאסיפה למחות על כך שבעיר הקודש מתכוננים אלפים למצעד ברחובות ירושלים להכריז שאין תורה ואין אלוקים, וזה מביא חס ושלום חרון אף ה' על עמו ונחלתו וכמפורש בפסוק "ובתועבות יכעיסוהו". ואם אי אפשר לנו למנוע אותם, מכל מקום אנחנו חייבים למחות, שאם לא נמחה אז אנחנו נתפסים בעבירות שלהם, זו היא גמרא מפורשת (שבת נה) ששמרו כל התורה כולה מא' ועד ת', ומכל מקום הקב"ה סיבב להרוג אותם באכזריות בכל מיני כעס, ולמה? מכיון שהיו צריכים למחות, ואם לא מוחים נתפסים בעוון אחרים.

עוד מהדהד באוזניי דברי מורי ורבי הגאון הצדיק ר' משה שניידר תלמיד חביב לחפץ חיים, בשעה שבאמצע השואה רבבות צדיקים קדושי עליון נשים וטף הומתו בכבשני גז ואש, והוא אמר: הצדיקים נענשו כמו שהגמרא אומרת, כאילו הם עברו עבירות שאחרים עוברים היות שלא מיחו. לכן, הוא אמר, אנחנו חייבים למחות. בשמיים ישאלו איך אנחנו עשינו, באסיפה הערב נוכל לומר - להשיב אפו וחמתו - התאספנו יחד, לכבוד ה' ותורתו.

עכשיו אנחנו בארץ ישראל בסכנה, אז אם הקב"ה בחרון אף מסלק השגחתו מאיתנו אנו חס ושלום מופקרים כאיילות השדה רחמנא לצלן, אנו חייבים למחות. שמענו טוענים לא לדבר מדברים כאלו, יוצא מזה מכשול, ומי שחושב בצדק יודע שזה הבל. אבל לבד זה, יש לנו קבלה, שכשמקיימים מצווה לא יצא מזה תקלה רק דבר טוב. סמר מפחדך בשרי ממשפטיך יראתי. האמת היא שאין גבול לפירצות בעיר הקודש, הביאו לארץ הקודש כמיליון רובם גויים העושים עצמם יהודים ומתחתנים עם יהודים, עוברים טקס גירות שזה ממש צחוק, השבת מחללים רחמנא לצלן. אבל לענינו! בעיר הקודש! ברחובה של עיר! הם באו להכעיס נגד אבינו שבשמיים, ונכנסו לתוכנו ממש לבזות ולחלל שם ה'.