מקרא כפשוטו על בראשית ג טו

  • הוא ישופך ראש וגו' - יפה אמר רמב"ן שיש במשמע הלשון הזה נצחונו של האדם.