מקרא כפשוטו על בראשית ג ז

  • וידעו כי ערומים הם - הוא ידע בעצמו שהיא ערומה, והיא ידעה בעצמה שהוא ערום, והיא דעת טוב ורע כמו שפירשתי. וחגורה על המתנים לכסות ערוה. וראה מה שכתבתי בביאור הכתובים והוא חגור חדשה (ש"ב כ"א ט"ז), ומכל חוגר חגורה ומעלה (מ"ב ג' כ"א).