מקרא כפשוטו על בראשית ב יח

  • עזר כנגדו - הוציא הכתוב את האשה בלשון הזה, ולא יעשה כן בכל המקרא חוץ ממעשה בראשית, מפני שעדיין לא אכל אדם מעץ הדעת, והיה כילד קטן לחמדת נשים כמו שפירשתי, וכל צרכו לאשה שתעזור לו ותעשה לו מלאכת נשים.