מקרא כפשוטו על בראשית ב יד

  • הוא פרת - לא פירש פרת כמו שפירש שלושת רעיו, לפי שבימי המגלה הזאת כבר היה פרת נודע לעברים, שכן נקרא בתורה פרת הנהר סתם מרוב פרסומו (שמות כ"ג ל"א, ובמדבר כ"ב ה'), ולפיכך לא היו צריכים לפירושו. ואלו היו הימים ימי משה או ימים כימיו, היה להם פרת שלא ראהו מעולם ולא שמעו את שמעו ככל אחיו שבכתוב לחסרון הידיעה.