מקרא כפשוטו על בראשית ב ד

  • אלה תולדות השמים וגו' - זו מגלה אחרת בבריאת שמים וארץ, ומפרטי דבריה חסרון הגשם לחסרון עבודת אדמה מבלי עובד.