פתיחת התפריט הראשי

מקרא כפשוטו על בראשית א כה

  • ויעש - לפעולת שלשום (Plusquamperfectum), מפני שכבר אמר תוצא הארץ נפש חיה, ונאמר אחריו ויהי כן.