מקרא כפשוטו על בראשית א כא

  • התנינים - שם לכל בריה גסה שבים וביאורה של מצרים, הוא נילוס.