מקרא כפשוטו על בראשית א יב

  • אשר זרעו בו - לא אמר הכתוב כאן על הארץ, מפני שכבר נאמר ותוצא הארץ, ולא תוציא הארץ דבר כי אם עליה. ומכאן ראיה לעל הארץ שבפסוק הקודם שמו שפירשתיו.