מקרא כפשוטו

פירוש על המקרא מאת ארנולד ארליך (בשם העט "שבתי בן יום טוב אבן בודד").


תורה