ספר
מקדש מלך
אשר חברו הר' שלום בן משה בוזגלו. פירוש על ספר הזהר.


עוד לא הוקלד. מוזמנים להתחיל.


מהדורות סרוקות עריכה

דפוס זאלקווא עריכה

שנת תרכ"ד
שנת תקנ"ד

דפוס אמשטרדם עריכה


ראו גם עריכה

ראו גם עריכה