מצוה:לתת לכהן ראשית הגז


לתת ראשית הגז לכהנים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

רֵאשִׁית דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וְרֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לּוֹ. (דברים יח, ד)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת חולין, פרק יא

בראשונים
משנה תורה: הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, פרק י
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קמד    ספר החינוך: מצוה תקח    ספר מצוות גדול: עשה קמג

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן שלג