פתיחת התפריט הראשי


לירוא מפני אב ואם
מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, ג)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת קידושין, פרק א

בראשונים
משנה תורה: הלכות ממרים, פרק ו
ספר המצוות לרמב"ם: עשה ריא    ספר החינוך: מצוה ריב    ספר מצוות גדול: עשה קיג

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן רמ