מצוה:לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים


לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע. (שמות כג, ז)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין, דף לז (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק כ
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רצ    ספר החינוך: מצוה פב    ספר מצוות גדול: לאו ר

באחרונים
שולחן ערוך: טור חושן משפט, סימן טו