מצוה:לא להעיד עדות שקר


לא להעיד עדות שקר

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תִּֿרְצָח לֹא תִּֿנְאָף לֹא תִּֿגְנֹב לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר. (שמות כ, יב)
לֹא תִּֿרְצָח וְלֹא תִּֿנְאָף וְלֹא תִּֿגְנֹב וְלֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁוְא. (דברים ה, טז)


בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עדות, פרק יז
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רפה    ספר החינוך: מצוה לז    ספר מצוות גדול: לאו רטז

באחרונים
שולחן ערוך: טור חושן משפט, סימן כח