מצוה:לא לאכול אבר מן החי


לא לאכול אבר מן החי

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ. (בראשית ט, ד)
רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְלֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר. (דברים יב, כג)


בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק ה
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קפב    ספר החינוך: מצוה תנב    ספר מצוות גדול: לאו קלו

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן סב