מצודות על תהלים קי ז

<< מצודות על תהלים • פרק קי
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


 

מצודת דוד

"על כן" - על כי מן השמים הפקירו לו דמם לכן היה מרים ראש לנצח אותם אבל לא בכח ידיו התגבר עליהם

"מנחל בדרך ישתה" - היה שבע מדם הרוגיהם כמו השותה מים די שבעו מנחל השוטף בדרך שבני אדם הולכים שאין מי ימחה בידו כי מימיו מרובים והוא במקום המופקר לכל כן מן השמים הפקירו לו דמם והרבה להכות בהם