מצודות על תהלים פג יב

<< מצודות על תהלים • פרק פג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


 

מצודת דוד

"כעורב וגו'" - והם היו שרי מדין

"שיתמו" - שים הנדיבים שבהם  

מצודת ציון

"נסיכמו" - ענין שררה כמו נסיכי סיחון (יהושע י"ג)