מצודות על תהלים פג ט

| מצודות על תהליםפרק פ"ג • פסוק ט' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"גם אשור" - עם כי ראו גבורת ה' במחנה סנחריב מ"מ לא לקחו מוסר וחברו עצמם עמהם והיו מעולם לעזר לבני לוט המה עמון ומואב הנלחמים בישראל 

מצודת ציון

"נלוה" - ענין חבור כמו הפעם ילוה אישי (בראשית כ"ט)