מצודות על תהלים עב א

<< מצודות על תהלים • פרק עב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"וצדקתך" - תן לו מתן זה בצדקה

"לבן מלך" - לשלמה שהוא בן מלך

"אלהים משפטיך וגו'" - דוד צפה ברוה"ק שעתיד שלמה בנו לשאול מה' לב מבין לעשות משפט לזה התפלל עליו ואמר אתה אלהים תן לו לב לעשות משפט התורה

"לשלמה" - ר"ל התפלה הזו התפלל על שלמה בנו