מצודות על תהלים מח ז

<< מצודות על תהלים • פרק מח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"שם" - בירושלים

מצודת ציון

"רעדה" - פחד

"חיל" - חלחלה