מצודות על תהלים לד יז


מצודת ציון

"פני" - ענין כעס הוא וכן אתן את פני (ויקרא כ)וזהו לפי שבהפנים נראה הכעס