מצודות על תהלים לא יח

<< מצודות על תהלים • פרק לא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"כי קראתיך" - והואיל ובך בטחתי מהראוי שלא אבוש

"ידמו" - יכרתו לרדת לשאול  

מצודת ציון

"ידמו" - יכרתו כמו אל תדמו בעונם (ירמיהו נא)