מצודות על תהלים יד ה

<< מצודות על תהלים • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


מצודת דוד

"כי אלהים" - הפחד ההוא היה על כי ה' היה בהדור ההוא שהיה דור צדיק אבל בימי נבוכדנאצר היו רשעים ולמה לא עזרם ה' אבל אין דבר נופל במקרה

"שם" - שהרי שם בירושלים עצמה בעת בוא עליה סנחריב הלא פחדו שם פחד כי נפלו פגרים מתים וארז"ל שנבוכדנאצר עצמו היה עמהם והיה מאותם שנשתיירו