מצודות על שופטים יט טו

<< מצודות על שופטים • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • מצודת ציון

"ברחוב" - בשוק במקום שרבים מצויים

"מאסף" - ענין הכנסה כמו (דברים יא יד) ואספת דגנך