מצודות על שופטים ז יד

<< מצודות על שופטים • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"אין זאת" - אין פתרון אחר רק יורה על נצחון חרב גדעון כאשר דבר קל כצליל הפך את האהל החזק ממנו כן גדעון החלש ינצח עם רב וחזק

מצודת ציון

"איש" - רוצה לומר גדול וחשוב