מצודות על עמוס ו יד


מצודת דוד

"עד נחל הערבה" - שהוא בפאת הדרומי של א"י מן הקצה אל הקצה

"מלבוא חמת" - מן הדרך שבאים בו אל חמת שהוא בפאת הצפוני של א"י

"ולחצו אתכם" - העכו"ם ההם

"כי הנני" - כי עתה שחטאתם לי הנני מעמיד עליכם אתם בית ישראל

"גוי" - מוסב על הנני מקים עליכם

מצודת ציון

"ולחצו" - ענין דחק